Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1993Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
5 1. 1. 1993 13 PDF 495 KB
13/1993
Zákon Celní zákon   PDF 454 KB
4 1. 1. 1993 10-12 PDF 177 KB
11/2011
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb.   PDF 26 KB
12/1993
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí   PDF 24 KB
10/1993
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů   PDF 146 KB
3 1. 1. 1993 4-9 PDF 157 KB
9/1993
Zákon České národní rady o Českých dráhách   PDF 33 KB
8/1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.   PDF 38 KB
7/1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů   PDF 46 KB
6/1993
Zákon České národní rady o České národní bance   PDF 79 KB
5/1993
Usnesení České národní rady k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky   PDF 22 KB
4/1993
Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky   PDF 32 KB
2 1. 1. 1993 3 PDF 2 MB
3/1993
Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky   PDF 4 MB
1 1. 1. 1993 1-2 PDF 197 KB
2/1993
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky   PDF 63 KB
1/1993
Zákon Ústava České republiky   PDF 90 KB
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Další