Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1960Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
15 11. 4. 1960 35 - 42 PDF 1 MB
42/1960
Vyhláška o sídlech a územních obvodech státních notářství  
41/1960
Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů  
40/1960
Zákon o provedení nové územní organizace soudů  
39/1960
Zákon o volbách do národních výborů  
38/1960
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady  
37/1960
Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění  
36/1960
Zákon o územním členění státu  
35/1960
Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech  
14 8. 4. 1960 33 - 34 PDF 240 KB
34/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb  
33/1960
Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky  
13 5. 4. 1960 31 - 32 PDF 566 KB
32/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřívím  
31/1960
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává letecký přepravní řád  
12 4. 4. 1960 28 - 30 PDF 322 KB
30/1960
Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy  
29/1960
Vyhláška ministra školství a kultury, kterou se vydává statut fakulty - institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze  
28/1960
Vládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců  
11 1. 4. 1960 25 - 27 PDF 433 KB
27/1960
Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací  
26/1960
Vyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek  
25/1960
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 29. 3. 1960 21 - 24 PDF 1016 KB
24/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou  
23/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách  
22/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
21/1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky  
9 24. 3. 1960 20 PDF 569 KB
20/1960
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o péči o osoby se změněnou pracovní schopností  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 22. 3. 1960 17 - 19 PDF 230 KB
19/1960
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů  
18/1960
Vyhláška ministerstva financí o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách  
17/1960
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 11. 3. 1960 14 - 16 PDF 120 KB
16/1960
Úřední sdělení z ministerstva zahraničních věcí  
15/1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží  
14/1960
Zákon Slovenské národní rady o rozpočtu Slovenska na rok 1960  
6 10. 3. 1960 13 PDF 106 KB
13/1960
Rozpočtový zákon na rok 1960