Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
106 31. 12. 1947 225 - 231 PDF 2 MB
231/1947
Nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu  
230/1947
Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem  
229/1947
Nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti  
228/1947
Nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti  
227/1947
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947  
226/1947
Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů  
225/1947
Zákon o myslivosti  
105 30. 12. 1947 216 - 224 PDF 677 KB
224/1947
Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky  
223/1947
Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů  
222/1947
Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů  
221/1947
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání  
220/1947
Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948  
219/1947
Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu  
218/1947
Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce  
217/1947
Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947  
216/1947
Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech  
104 29. 12. 1947 215 PDF 9 MB
215/1947
Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948  
103 24. 12. 1947 211 - 214 PDF 1 MB
214/1947
Nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib  
213/1947
Nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska  
212/1947
Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)  
211/1947
Nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže  
102 23. 12. 1947 210 PDF 3 MB
210/1947
Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestanancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku  
101 22. 12. 1947 209 PDF 7 MB
209/1947
Mírová smlouva s Rumunskem  
100 18. 12. 1947 208 PDF 4 MB
208/1947
Mírová smlouva s Finskem  
99 16. 12. 1947 207 PDF 5 MB
207/1947
Mírová smlouva s Bulharskem  
98 15. 12. 1947 206 PDF 460 KB
206/1947
Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem  
97 15. 12. 1947 202 - 205 PDF 613 KB
205/1947
Nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů  
204/1947
Nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace  
203/1947
Vyhláška o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež  
202/1947
Nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další