Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
46 19. 6. 1947 98 PDF 491 KB
98/1947
Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce  
45 16. 6. 1947 94 - 97 PDF 204 KB
97/1947
Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.  
96/1947
Nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek  
95/1947
Nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků  
94/1947
Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu  
44 12. 6. 1947 92 - 93 PDF 338 KB
93/1947
Zákon ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach  
92/1947
Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska  
43 10. 6. 1947 87 - 91 PDF 2 MB
91/1947
Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947  
90/1947
Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek  
89/1947
Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami  
88/1947
Zákon o právu stavby  
87/1947
Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil  
42 9. 6. 1947 85 - 86 PDF 622 KB
86/1947
Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi  
85/1947
Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně  
41 4. 6. 1947 82 - 84 PDF 376 KB
84/1947
Nařízení o některých opatřeních v chovu koní  
83/1947
Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně  
82/1947
Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou  
40 31. 5. 1947 79 - 81 PDF 62 KB
81/1947
Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)  
80/1947
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií  
79/1947
Vyhláška o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží  
39 27. 5. 1947 77 - 78 PDF 109 KB
78/1947
Vyhláška o ražbě a vydání dvoukorun  
77/1947
Nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem  
38 23. 5. 1947 75 - 76 PDF 801 KB
76/1947
Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií  
75/1947
Londýnská dohoda o německých patentech  
37 17. 5. 1947 72 - 74 PDF 63 KB
74/1947
Vyhláška o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku  
73/1947
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny  
72/1947
Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku