Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
16 17. 3. 1947 31 PDF 348 KB
31/1947
Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy  
15 13. 3. 1947 30 PDF 1 MB
30/1947
Vyhláška o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku  
14 6. 3. 1947 29 PDF 135 KB
29/1947
Zákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umísťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců  
13 4. 3. 1947 27 - 28 PDF 215 KB
28/1947
Nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947  
27/1947
Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu  
12 27. 2. 1947 23 - 26 PDF 191 KB
26/1947
Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh  
25/1947
Nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie  
24/1947
Nařízení o náhradách příslušejících porotcům  
23/1947
Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace  
11 25. 2. 1947 20 - 22 PDF 374 KB
22/1947
Nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními  
21/1947
Nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující  
20/1947
Zákon o povinných výtiscích  
10 22. 2. 1947 17 - 19 PDF 544 KB
19/1947
Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic  
18/1947
Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění  
17/1947
Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění  
9 21. 2. 1947 15 - 16 PDF 371 KB
16/1947
Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků  
15/1947
Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich  
8 20. 2. 1947 13 - 14 PDF 238 KB
14/1947
Nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních  
13/1947
Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování  
7 15. 2. 1947 12 PDF 102 KB
12/1947
Nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu