Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
81 16. 12. 1949 254 PDF 491 KB
254/1949
Nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku  
80 13. 12. 1949 247 - 253 PDF 587 KB
253/1949
Nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového  
252/1949
Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti  
251/1949
Nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy  
250/1949
Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon  
249/1949
Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob  
248/1949
Zákon o věrnostním přídavku horníků  
247/1949
Zákon o vyznamenáních a čestných uznáních  
79 6. 12. 1949 242 - 246 PDF 471 KB
246/1949
Nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků  
245/1949
Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy  
244/1949
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu  
243/1949
Zákon o akciových společnostech  
242/1949
Zákon, jímž se upravují některé sociální dávky  
Zákon o úpravě některých věcí v oboru školství a knihovního pořádku zákonem Slovenské národní rady podle § 96, odst. 2 ústavy  
78 3. 12. 1949 240 - 241 PDF 382 KB
241/1949
Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ĺudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ĺudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948  
240/1949
Nařízení, kterým se provádí poštovní zákon  
Dohovor o režime plavby na Dunaji  
Vyhláška o Úmluvě o režimu plavby na Dunaji mezi republikou Československou, Svazem sovětských socialistických republik, Lidovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Lidovou republikou Rumunskou, Sovětskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, podepsané v Bělehradě dne 18. srpna 1948  
77 22. 11. 1949 238 - 239 PDF 144 KB
239/1949
Nařízení, kterým se mění a doplňuje oddíl „D“ sazebníku všeobecné daně  
238/1949
Nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů  
76 18. 11. 1949 237 PDF 134 KB
237/1949
Nařízení o evidenci a povinném hlášení zdravotnických pracovníků  
75 11. 11. 1949 235 - 236 PDF 228 KB
236/1949
Nařízení, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, a Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají  
235/1949
Nařízení o plánování a jiné tvorbě cen  
74 8. 11. 1949 234 PDF 202 KB
234/1949
Zákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů  
73 8. 11. 1949 231 - 233 PDF 335 KB
233/1949
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci  
232/1949
Nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů  
231/1949
Nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky  
72 5. 11. 1949 229 - 230 PDF 147 KB
230/1949
Zákon ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy  
229/1949
Zákon o vkladních knížkách