Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
61 30. 8. 1949 203 - 204 PDF 264 KB
204/1949
Vyhláška o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva  
203/1949
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského  
60 21. 8. 1949 201 - 202 PDF 998 KB
202/1949
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., o notářství  
201/1949
Zákon o notářství  
59 11. 8. 1949 199 - 200 PDF 756 KB
200/1949
Zákon o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů  
199/1949
Zákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností  
58 10. 8. 1949 194 - 198 PDF 1 MB
198/1949
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 28. června 1949, č. 181 Sb., o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě  
197/1949
Vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949  
196/1949
Zákon o soukromém vyučování v oboru umění  
195/1949
Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění  
194/1949
Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství  
Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou  
57 25. 7. 1949 191 - 193 PDF 331 KB
193/1949
Vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody  
192/1949
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě  
191/1949
Nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory  
56 23. 7. 1949 187 - 190 PDF 320 KB
190/1949
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva průmyslu ze dne 25. ledna 1949, č. 71 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží  
189/1949
Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona  
188/1949
Nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny  
187/1949
Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport  
55 21. 7. 1949 183 - 186 PDF 332 KB
186/1949
Nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů  
185/1949
Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní  
184/1949
Nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky  
183/1949
Nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi  
54 20. 7. 1949 182 PDF 164 KB
182/1949
Nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku  
53 20. 7. 1949 181 PDF 493 KB
181/1949
Nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě  
52 12. 7. 1949 177 - 180 PDF 134 KB
180/1949
Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení ze dne 22. dubna 1949, č. 116 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě  
179/1949
Vyhláška o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě  
178/1949
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948  
177/1949
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii dne 11. září 1948  
Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou  
Úmluva mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy