Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
11 20. 2. 1949 27 - 31 PDF 698 KB
31/1949
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947  
30/1949
Nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních  
29/1949
Nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů  
28/1949
Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů  
27/1949
Zákon o mechanisaci zemědělství  
Smluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík  
10 15. 2. 1949 23 - 26 PDF 264 KB
26/1949
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci  
25/1949
Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu  
24/1949
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu  
23/1949
Nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů  
9 15. 2. 1949 21 - 22 PDF 1 MB
22/1949
Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1948  
21/1949
Nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku  
8 10. 2. 1949 20 PDF 798 KB
20/1949
Vyhláška o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských  
7 31. 1. 1949 12 - 19 PDF 539 KB
19/1949
Vyhláška o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948  
18/1949
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City  
17/1949
Vyhláška o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou  
16/1949
Nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu  
15/1949
Nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení)  
14/1949
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu  
13/1949
Nařízení o technických referátech krajských národních výborů  
12/1949
Nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů  
6 31. 1. 1949 11 PDF 551 KB
11/1949
Nařízení, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů  
5 29. 1. 1949 10 PDF 2 MB
10/1949
Nařízení, kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)  
4 27. 1. 1949 7 - 9 PDF 137 KB
9/1949
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce podepsané v Praze dne 4. července 1947  
8/1949
Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů  
7/1949
Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy  
3 26. 1. 1949 4 - 6 PDF 426 KB
6/1949
Nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy  
5/1949
Nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců  
4/1949
Zákon o pracovním poměru domovnickém  
2 26. 1. 1949 3 PDF 4 MB
3/1949
Nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích