Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
41 3. 6. 1949 129 - 131 PDF 257 KB
131/1949
Nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku  
130/1949
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948  
129/1949
Nařízení o zřizování, organisaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy  
Nařízení o přechodné úpravě přirážek k poplatkům za cejchování měr, vah a jiných měřicích přístrojů na Slovensku  
Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou  
40 30. 5. 1949 122 - 128 PDF 5 MB
128/1949
Nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku „Československé aerolinie, národní podnik“  
127/1949
Nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku „Československá plavba dunajská, národní podnik“  
126/1949
Nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku „Československá plavba oderská, národní podnik“  
125/1949
Nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku „Československá plavba labská, národní podnik“  
124/1949
Nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku „Československá automobilová doprava, národní podnik“  
123/1949
Nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku „Československé dráhy, národní podnik“  
122/1949
Vyhláška o dni zřízení národních dopravních podniků  
39 25. 5. 1949 117 - 121 PDF 325 KB
121/1949
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění nařízení ministra zemědělství ze dne 17. března 1949, č. 75 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech  
120/1949
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 23. února 1949, č. 69 Sb., o jednotných zemědělských družstvech  
119/1949
Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti  
118/1949
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949  
117/1949
Nařízení o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin  
38 25. 5. 1949 116 PDF 4 MB
116/1949
Nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě  
37 10. 5. 1949 112 - 115 PDF 120 KB
115/1949
Vyhláška jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949  
114/1949
Nařízení, jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové  
113/1949
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku  
112/1949
Nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů  
36 30. 4. 1949 109 - 111 PDF 106 KB
111/1949
Vyhláška o prohlášení hlavní dráhy Chomutov-Křimov za dráhu vedlejší  
110/1949
Nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb  
109/1949
Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech  
35 24. 4. 1949 106 - 108 PDF 556 KB
108/1949
Nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic  
107/1949
Nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu  
106/1949
Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců  
34 23. 4. 1949 102 - 105 PDF 263 KB
105/1949
Nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu  
104/1949
Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osob presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak  
103/1949
Vyhláška o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ)  
102/1949
Nařízení, kterým se mění a doplňuje oddíl „C“ sazebníku všeobecné daně  
33 16. 4. 1949 98 - 101 PDF 128 KB
101/1949
Vyhláška o přenesení koncese pro drobnou dráhu Vítkovice - Zábřeh  
100/1949
Vyhláška o přenesení koncese pro vedlejší (místní) dráhu Mariánské Hory - Brušperk  
99/1949
Vyhláška o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně  
98/1949
Nařízení o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hlavního města Prahy a Pražského kraje  
32 15. 4. 1949 95 - 97 PDF 2 MB
97/1949
Vyhláška o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky  
96/1949
Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených  
95/1949
Nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy