Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 10. 4. 1949 93 - 94 PDF 309 KB
94/1949
Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací  
93/1949
Zákon o zrušení sirotčích pokladen  
30 10. 4. 1949 92 PDF 2 MB
92/1949
Branný zákon  
29 9. 4. 1949 90 - 91 PDF 749 KB
91/1949
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1949  
90/1949
Zákon o rodinných přídavcích  
28 8. 4. 1949 87 - 89 PDF 315 KB
89/1949
Vyhláška o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. ledna 1949  
88/1949
Nařízení o sběru a odbytu sběrných surovin  
87/1949
Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory  
27 7. 4. 1949 84 - 86 PDF 363 KB
86/1949
Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl  
85/1949
Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory  
84/1949
Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy  
26 1. 4. 1949 79 - 83 PDF 973 KB
83/1949
Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 10 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)  
82/1949
Nařízení, jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků  
81/1949
Nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy  
80/1949
Nařízení o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy  
79/1949
Nařízení o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy  
25 31. 3. 1949 76 - 78 PDF 515 KB
78/1949
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci  
77/1949
Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den, jímž se některé útvary zrušují  
76/1949
Zákon o organisaci správy v hlavním městě Praze  
24 26. 3. 1949 75 PDF 257 KB
75/1949
Nařízení, kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech  
23 19. 3. 1949 72 - 74 PDF 279 KB
74/1949
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 322 Sb., o advokacii (advokátního řádu)  
73/1949
Nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím  
72/1949
Nařízení o újezdních tajemnících  
22 15. 3. 1949 65 - 71 PDF 633 KB
71/1949
Vyhláška jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží  
70/1949
Zákon o Státním zdravotnickém ústavu  
69/1949
Zákon o jednotných zemědělských družstvech  
68/1949
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku  
67/1949
Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků  
66/1949
Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy  
65/1949
Zákon o oceňování