Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1949Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
21 12. 3. 1949 59 - 64 PDF 1 MB
64/1949
Zákon, kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu  
63/1949
Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí  
62/1949
Zákon o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance  
61/1949
Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku  
60/1949
Zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon)  
59/1949
Zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu  
20 11. 3. 1949 52 - 58 PDF 653 KB
58/1949
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 14 Sb., o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou východu  
57/1949
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 12 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů  
56/1949
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění nařízení ministra vnitřního obchodu ze dne 23. prosince 1948, č. 317 Sb., kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze  
55/1949
Vyhláška o koordinaci koncertních a artistických produkcí  
54/1949
Nařízení o letním čase v roce 1949  
53/1949
Zákon o cestovních pasech  
52/1949
Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům  
19 8. 3. 1949 46 - 51 PDF 1 MB
51/1949
Vyhláška o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo  
50/1949
Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Dobříši a ve Zbraslavi  
49/1949
Nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů  
48/1949
Nařízení, jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven  
47/1949
Nařízení, kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového  
46/1949
Nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání  
18 4. 3. 1949 44 - 45 PDF 646 KB
45/1949
Nařízení o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku  
44/1949
Zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska  
17 3. 3. 1949 40 - 43 PDF 132 KB
43/1949
Vyhláška o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948  
42/1949
Vyhláška o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob  
41/1949
Vyhláška o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým  
40/1949
Nariadenie ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému  
Protokol k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reperačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa 14. januára 1946  
Prehlásenie vymenené medzi Československom a Belgickom o vzájomnom vydávaní odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a v prospech osôb nemajetných  
Dohoda o kultúrnych stykoch medzi Československou republikou a Belgickým kráľovstvom  
16 28. 2. 1949 36 - 39 PDF 238 KB
39/1949
Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové  
38/1949
Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů  
37/1949
Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují  
36/1949
Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů  
15 25. 2. 1949 35 PDF 163 KB
35/1949
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci  
14 24. 2. 1949 34 PDF 112 KB
34/1949
Nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948  
13 23. 2. 1949 33 PDF 402 KB
33/1949
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)  
12 23. 2. 1949 32 PDF 300 KB
32/1949
Nařízení, jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky