Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
110 31. 12. 1948 325 - 327 PDF 110 KB
327/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948  
326/1948
Nařízení o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory  
325/1948
Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt  
Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou Republikou Rumunskou  
Zákon o prodloužení některých směnečněprávních lhůt  
109 31. 12. 1948 319 - 324 PDF 4 MB
324/1948
Nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce  
323/1948
Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské  
322/1948
Zákon o advokacii (advokátní řád)  
321/1948
Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže  
320/1948
Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů  
319/1948
Zákon o zlidovění soudnictví  
108 30. 12. 1948 311 - 318 PDF 3 MB
318/1948
Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručeným obmezeným a zanikají  
317/1948
Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze  
316/1948
Nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky  
315/1948
Nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků  
314/1948
Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání  
313/1948
Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu  
312/1948
Zákon o organisaci státních lesů a statků  
311/1948
Zákon o národních dopravních podnicích  
107 30. 12. 1948 307 - 310 PDF 561 KB
310/1948
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku  
309/1948
Vyhláška o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů  
308/1948
Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev  
307/1948
Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní  
106 30. 12. 1948 300 - 306 PDF 940 KB
306/1948
Nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor  
305/1948
Nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě  
304/1948
Nařízení o odměnách členů národních výborů  
303/1948
Nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů  
302/1948
Nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy  
301/1948
Nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů  
300/1948
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci  
105 30. 12. 1948 291 - 299 PDF 1 MB
299/1948
Nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek  
298/1948
Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště  
297/1948
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
296/1948
Nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu  
295/1948
Zákon o některých opatřeních v puncovnictví  
294/1948
Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů  
293/1948
Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů  
292/1948
Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné  
291/1948
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949  
104 30. 12. 1948 286 - 290 PDF 880 KB
290/1948
Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní  
289/1948
Vyhláška o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava - Karvinná za dráhu drobnou  
288/1948
Vyhláška o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné  
287/1948
Nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád  
286/1948
Zákon o národní bezpečnosti  
103 28. 12. 1948 285 PDF 7 MB
285/1948
Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně  
102 24. 12. 1948 283 - 284 PDF 814 KB
284/1948
Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani  
283/1948
Zákon o všeobecné dani  
101 24. 12. 1948 280 - 282 PDF 2 MB
282/1948
Vyhláška o zrušení okresní expositury v Železném Brodě  
281/1948
Zákon o výkonu finanční správy národními výbory  
280/1948
Zákon o krajském zřízení  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další